Return to Article Details H.S. Skovoroda Institute of Philosophy, NAS of Ukraine: 75th Anniversary of the Establishment (A. Yermolenko, R. Stefanchuk, A. Zagorodnii, S. Pyrozhkov, V. Smolii, V. Bugrov, A. Konverskyi, V. Kremen, V. Kusherets, S. Dovhyi, S. Dovghyi, V. Andrushchenko Download Download PDF