[1]
Bily, O., Hardashuk, T., Holovakha, Y., Yeremenko, O., Yermolenko, A., Klymchuk, V., Kobets, R., Kozlovskyi, V., Kutsenko, O., Loboda, Y., Makeev, S., Popovych, M., Proleiev, S., Sunhurovskyi, M., Torba, V. and Shevchenko, O. 2017. War and Society. Filosofska Dumka. 1 (May 2017), 5–60.