[1]
Bilous, T., Bogachov, A., Boldyriev, O., Vasylchenko, A., Kebuladze, V., Komar, O., Kochubei, N., Laktionova, A., Leonov, A., Menzhulin, V., Nesterova, M., Sepetyi, D. and Solodka, O. 2017. Philosophy of Mind? — Mind the Gap!. Filosofska Dumka. 2 (Apr. 2017), 6–29.