(1)
Kebuladze, V.; Bogachov, A.; Kirizvas, M.; Komarov, O.; Morenets, V.; Okseniuk, V.; Okseniuk, R.; Prepotenska, M.; Proleev, S.; Shubchyk, M. Philosophy in the Public Space: Between Academicity and Popularity. Fildumka 2017, 6-27.