(1)
Yasna, I.; Bekeshkina, I.; Verstiuk, V.; Yermolenko, A.; Zhabotynska, S.; Kebuladze, V.; Popovich, M.; Proleev, S.; Sihov, O.; Skurativskyi, V.; Trach, N. Discourse of the Revolution of Dignity: соntent, Structure, Research Methodology. Fildumka 2017, 6-56.