(1)
Bystrytsky, Y.; Bilyi, O.; Golovakha, Y.; Kobets, R.; Panych, O.; Proleev, S.; Sytnichenko, L.; Bekeshkina, I.; Zisels, Y.; Rybachuk, O.; Svystovych, M.; Semyvolos, I.; Sobolev, Y.; Fesenko, V.; Chaplyga, M.; Yurchyshyn, Y. Civil Protests in the Context of State Creation. Fildumka 2018, 6-46.