(1)
Bily, O.; Hardashuk, T.; Holovakha, Y.; Yeremenko, O.; Yermolenko, A.; Klymchuk, V.; Kobets, R.; Kozlovskyi, V.; Kutsenko, O.; Loboda, Y.; Makeev, S.; Popovych, M.; Proleiev, S.; Sunhurovskyi, M.; Torba, V.; Shevchenko, O. War and Society. Fildumka 2017, 5-60.