(1)
Bilous, T.; Bogachov, A.; Boldyriev, O.; Vasylchenko, A.; Kebuladze, V.; Komar, O.; Kochubei, N.; Laktionova, A.; Leonov, A.; Menzhulin, V.; Nesterova, M.; Sepetyi, D.; Solodka, O. Philosophy of Mind? — Mind the Gap!. Fildumka 2017, 6-29.