MALAKHOV, V. Yakiv Golosovsker: a view from Kyiv. Filosofska Dumka, n. 3, p. 58-62, 8 maio 2017.