BILY, O.; HARDASHUK, T.; HOLOVAKHA, Y.; YEREMENKO, O.; YERMOLENKO, A.; KLYMCHUK, V.; KOBETS, R.; KOZLOVSKYI, V.; KUTSENKO, O.; LOBODA, Y.; MAKEEV, S.; POPOVYCH, M.; PROLEIEV, S.; SUNHUROVSKYI, M.; TORBA, V.; SHEVCHENKO, O. War and Society. Filosofska Dumka, n. 1, p. 5-60, 1 maio 2017.