BILY, O.; HARDASHUK, T.; HOLOVAKHA, Y.; YEREMENKO, O.; YERMOLENKO, A.; KLYMCHUK, V.; KOBETS, R.; KOZLOVSKYI, V.; KUTSENKO, O.; LOBODA, Y.; MAKEEV, S.; POPOVYCH, M.; PROLEIEV, S.; SUNHUROVSKYI, M.; TORBA, V.; SHEVCHENKO, O. War and Society. Filosofska Dumka, [S. l.], n. 1, p. 5–60, 2017. Disponível em: https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/67. Acesso em: 17 jul. 2024.