Bilyi, Oleh, Vladyslav Verstiuk, Yevhen Holovakha, Anatolii Yermolenko, Roman Kobets, Vitaliy Lyakh, Serhii Makeiev, Myroslav Popovych, Serhii Proleev, Vadym Skurativskyi, and Mykhailo Tsiurupa. 2017. “Revolution: The Experience of Political Revolutions of the 20—21st Centuries”. Filosofska Dumka, no. 2 (November), 6-53. https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/273.