Boichenko, Mykhailo. 2018. “Попри всі «ламання списів» довкола теоретичної спадщини Карла Маркса, усі соціальні філософи після Маркса завдячують йому якщо не методологічними настановами, термінологією, ціннісними афіліаціями та загальним соціально-критичним налаштуванням, то в усяко”. Filosofska Dumka 1 (2), 68-70. https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/330.