Boichenko, M. (2018) “Попри всі «ламання списів» довкола теоретичної спадщини Карла Маркса, усі соціальні філософи після Маркса завдячують йому якщо не методологічними настановами, термінологією, ціннісними афіліаціями та загальним соціально-критичним налаштуванням, то в усяко”, Filosofska Dumka, 1(2), pp. 68-70. Available at: https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/330 (Accessed: 14October2019).