Bily, O., Hardashuk, T., Holovakha, Y., Yeremenko, O., Yermolenko, A., Klymchuk, V., Kobets, R., Kozlovskyi, V., Kutsenko, O., Loboda, Y., Makeev, S., Popovych, M., Proleiev, S., Sunhurovskyi, M., Torba, V. and Shevchenko, O. (2017) “War and Society”, Filosofska Dumka, (1), pp. 5–60. Available at: https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/67 (Accessed: 19April2024).