[1]
V. Nechiporenko, “Foreword”, Fildumka, no. 2, pp. 5–6, Aug. 2022.