[1]
V. Malakhov, “Volodymyr Mazepa: On reminiscence”, Fildumka, no. 6, pp. 130–136, Apr. 2017.