[1]
S. Yosypenko, “Foreword: The philosophy of Hrigorii Skovoroda: history and modernity”, Fildumka, no. 4, pp. 5–6, Dec. 2022.