[1]
V. Nechiporenko, β€œIn Memory of Lyudmyla Sytnichenko (1954–2023)”, Fildumka, no. 4, pp. 161–162, Dec. 2023.