[1]
V. Malakhov, “Alexander Dovzhenko’s Kyiv”, Fildumka, no. 2, pp. 113–117, May 2017.