Boichenko, M. “Попри всі «ламання списів» довкола теоретичної спадщини Карла Маркса, усі соціальні філософи після Маркса завдячують йому якщо не методологічними настановами, термінологією, ціннісними афіліаціями та загальним соціально-критичним налаштуванням, то в усяко”. Filosofska Dumka, Vol. 1, no. 2, July 2018, pp. 68-70, https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/330.