1.
Bily O, Hardashuk T, Holovakha Y, Yeremenko O, Yermolenko A, Klymchuk V, Kobets R, Kozlovskyi V, Kutsenko O, Loboda Y, Makeev S, Popovych M, Proleiev S, Sunhurovskyi M, Torba V, Shevchenko O. War and Society. Fildumka [Internet]. 2017May1 [cited 2023Sep.21];(1):5-60. Available from: https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/67