1.
Bily O, Hardashuk T, Holovakha Y, Yeremenko O, Yermolenko A, Klymchuk V, Kobets R, Kozlovskyi V, Kutsenko O, Loboda Y, Makeev S, Popovych M, Proleiev S, Sunhurovskyi M, Torba V, Shevchenko O. War and Society. Fildumka [Internet]. 2017May1 [cited 2024Apr.19];(1):5-60. Available from: https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/67