1.
Bily O, Hardashuk T, Holovakha Y, Yeremenko O, Yermolenko A, Klymchuk V, Kobets R, Kozlovskyi V, Kutsenko O, Loboda Y, Makeev S, Popovych M, Proleiev S, Sunhurovskyi M, Torba V, Shevchenko O. War and Society. Fildumka [Internet]. 2017May1 [cited 2022Aug.8];(1):5-60. Available from: https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/67