1.
Bily O, Hardashuk T, Holovakha Y, Yeremenko O, Yermolenko A, Klymchuk V, Kobets R, Kozlovskyi V, Kutsenko O, Loboda Y, Makeev S, Popovych M, Proleiev S, Sunhurovskyi M, Torba V, Shevchenko O. War and Society. Fildumka [Internet]. 2017May1 [cited 2023Jan.27];(1):5-60. Available from: https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/67