1.
Bily O, Hardashuk T, Holovakha Y, Yeremenko O, Yermolenko A, Klymchuk V, Kobets R, Kozlovskyi V, Kutsenko O, Loboda Y, Makeev S, Popovych M, Proleiev S, Sunhurovskyi M, Torba V, Shevchenko O. War and Society. Fildumka [Internet]. 2017May1 [cited 2021Nov.28];(1):5-60. Available from: https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/67