НОМІНАНТИ КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ З ФІЛОСОФІЇ 2021 РОКУ

2021-07-15

Згідно з результатами таємного експертного голосування, яке враховувало аспект «конфлікту інтересів», комісія з премій визначила  наступних номінантів конкурсу:

 

Премія імені Марії Злотіної за кращу методологічно-методичну публікацію з  викладання сучасної філософії (підручник / навчальний посібник з філософських дисциплін):

Ільїн В.В. Етюди про багатство. Легенди. Люди. Життя. Навчальний  посібник. – Київ, 2018.

Ільїн Володимир – професор, доктор філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України, професор кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Книш І. В. Філософія освіти: номади і седентари: навчальна монографія. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2018.

Книш Іннадоцент, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, кафедри ДПД та українознавства Сумського національного аграрного університету.

Релігієзнавство : навчальний посібник / А. М. Басаурі Зюзіна, Д. В. Брильов, А. Ю. Васьків, Л. Я. Васьків, А. В. Денисенко ; наук. ред. Д. В. Брильов. – Київ: Дух і Літера, 2018

Брильов Денис – доцент, доктор філософських наук, доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова

 

Премія імені Сергія Кримського за  новаторську філософську концепцію, викладену у наукових публікаціях:

Морозова Д. Покажи мені людину. Антропологія Антіохійської школи та її спадщина у Київській традиції, - Київ: Дух і Літера, 2021

Морозова Дарина – кандидат культурології, докторант Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Пролєєв С.В. Апологія пороків; Провина чеснот. В 2 т. - Київ: Дух і Літера, 2019.

Пролєєв Сергійдоктор філософських наук, професор, завідувач відділу філософії культури, етики та естетики Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

Сепетий Д. Свідомість як суб'єктивність: таємниця Я: [монографія : в 2 кн.] - 2-ге вид., перероб. - Запоріжжя: Просвіта, 2017

Сепетий Дмитро – доктор філософських наук, доцент кафедри суспільних дисциплін Запорізького державного медичного університету.

 

Премія імені Мирослава Поповича за кращу філософську монографію останнього десятиріччя:

Єрмоленко В.А. Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХIX - XX століть. - Київ: Дух і Літера,2018.

Єрмоленко Володимир кандидат філософських наук, доктор політичних студій (Франція), старший викладач кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія

Лютий Т. Ніцше. Самоперевершення. - Київ: Темпора, 2016.

Лютий Тарасдоктор філософських наук, професор кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія», старший науковий співробітник відділу філософської антропології Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Пролєєв С.В. Влада і суспільство: постмодерна перспектива -  Київ: Дух і Літера,2021.

 

Премія імені Юрія Прилюка за кращий редакційно-видавничий проект у галузі філософії:

Львівське філософське товариство імені К.Твардовського за Редакційно-видавничий проект 2018-2020рр.: Казимир Твардовський. Вибрані твори, (пер. з пол.), Видавництво «Фоліо»: Харків, 2018.; Теорія суджень у львівській філософській школі. Антологія: Львів, 2018, (польською мовою); Ольга Гончаренко. Філософія освіти у Львівсько-Варшавській школі, Кам’янець-Подільський:«Друкарня «Рута», 2018.; Яцек Юліуш Ядацький. Метафізика і семіотика. Прототеоретичні дослідження, (пер. з пол.), Кам’янець-Подільський, 2019.;  Віктор Малецький. Мотиви соціально-філософської антропології в працях Степана Балея, Одеса: Астропринт, 2020.

Студентське товариство усної історії філософії (СТУІФ) за цикл публікацій в Sententiae (2017-2021), присвячених історії вітчизняної філософії 60-х–80 -х р.

Філософський журнал «Філософська думка» - числа ФД 2008-2021 рр.

 

Премія імені Віталія Табачковського за кращу друковану працю молодого дослідника (до 35 років) у галузі філософії:

Вахтель А. (2019). Сучасна українська феноменологічна термінологія і підходи до перекладу “Картезіанських медитацій” Едмунда Гусерля. Sententiae, №38(2). ; (2017). Щодо феноменології природничої науки. Філософська думка, №5.; (2017). Свідомий досвід та антиредукціонізм у філософії Девіда Чалмерса. Філософська думка, №4.; (2017). Гусерлевий антинатуралізм і його мотиви. Гуманітарні студії, №30.;

Вахтель Андрій — кандидат філософських наук, перекладач.

Волковський В.П. Ідея суспільності: політична філософія в Україні в XIX столітті - Київ:Академперіодика,2017.

Волковський Володимир – кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу історії філософії України Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

Туренко В.Е. Антична філософія любові: монографія. – Київ: Вадекс, 2017.

Туренко Віталій – кандидат філософських наук, молодший науковий співробітник філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Дякуємо усім, хто долучився до Конкурсу! Ми поважаємо фаховий рівень та здобутки усіх конкурсантів, бажаємо вам нових творчих успіхів та професійного зростання!

Ми щиро вітаємо всіх номінантів та тих колег, хто рекомендував їх роботи на конкурс!

 

Комісія конкурсу на здобуття Премій з філософії 2021 року:

Андрій Богачов — доктор філософських наук, професор кафедри теоретичної і практичної філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Наталія Вяткіна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу логіки і методології науки Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України кандидат філософських наук

Євген Головаха – член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту соціології НАН України

Анатолій Єрмоленко (голова комісії) – член-кореспондент НАН України, директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Вадим Менжулін – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Віталій Нечипоренко (секретар комісії) – кандидат філософських наук, заступник головного редактора журналу «Філософська думка»

Олег Хома – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та гуманітарних наук Вінницького національного технічного університету

 

 

* Номінації та номінанти наведені у алфавітному порядку.