Global culture and social order in the conception of “flattening of the world” by Thomas Friedman

Authors

  • Anatolii Astafiev Національний інститут стратегічних досліджень

Keywords:

global culture, social order, innovational globalization, “flattening of the world”

Abstract

The article considers the conception of “flattening of the world” by American journalist Thomas Friedman, that indicates radical social changes in the age of innovational globalization. The main points of the conception are analyzed, which influence social order, global culture and modernization logic of the postmodern humanity progress.

Author Biography

Anatolii Astafiev, Національний інститут стратегічних досліджень

кандидат філософських наук, завідувач сектору культурологічних досліджень відділу гуманітарної політики

References

Фрідман Т. Світ плаский: Ґлобалізований світ у ХХІ столітті / Томас Л. Фрідман ; пер. з англ. М. Руденко. — Харків: Акта, 2008. — 675 с.

Бауман З. Плинні часи: життя в добу непевности / Зиґмунт Бауман ; пер. з англ. А. Марчинського. — К. : Критика, 2013. — 176 с.

Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. — London : Sage, 1992. — 224 pp.

Фадєєв В. Пізньомодерний соціальний порядок та трансформація політичного життя / В.Б. Фадєєв // Українська політична нація: проблеми становлення : зб. наук. ст. / за ред. М. М. Розумного (заг. ред.), М.Т. Степика, В.М. Яблонського. — К. : НІСД, 2012. — С. 86–101.

Фримен К. Як час спливає: Від епохи промислових революцій до інформаційної революції / Крис Фримен, Франсиско Лука ; пер. з англ. Руслана Ткачука. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. — 510 с.

Кононов І. Соціологія і проблема просторової організації суспільства / Ілля Кононов // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2004. — № 4. — С. 57–78.

Кайку М. Гіперпростір: наукова одиссея крізь паралельні світи, викривлений простір-час і десятий вимір / Мічіо Кайку ; наук. ред. І.О. Вакарчук ; пер. з англ.: А. Кам’янець. — К. : Основи, 2005. — 458 с.

Джеймісон Ф. Постмодернізм, або Логіка культури пізнього капіталізму / Фредрик Джеймісон ; [пер. з англ. та післямова П. Дениска]. — К. : Курс, 2008. — 504 с.

Цивилизационные модели современности и их исторические корни / Ю.Н. Пахомов, С.Б. Крымский, Ю. В. Павленко [и др.]; под. ред. Ю. Н. Пахомова. — К. : Наук. Думка, 2002. — 632 с.

Маркс К. Собрание сочинений: [у 50 т.] / Карл Маркс, Фридрих Энгельс. — М.: Политиздат, 1960. — Том 23. — 907 с.

Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые меняют будущее / Р. Флорида ; пер. с англ. — М. : Классика-XXI, 2005. — 430 с.

Downloads

Abstract views: 222

Published

2017-05-09

How to Cite

Astafiev, A. (2017). Global culture and social order in the conception of “flattening of the world” by Thomas Friedman. Filosofska Dumka, (6), 82–89. Retrieved from https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/145

Metrics

Downloads

Download data is not yet available.