VII Old Russian historical and philosophical reading in Zhytomyr University

Authors

Abstract

***

Author Biography

Oleksandr Kyrychok, Hr. Skovoroda Institute of Philosophy of the NA S of Ukraine

candidate of sciences in philosophy, doctoral candidate

References

Вілен Горський: дотики, смисли, споглядання / За ред. М.Л. Ткачук; упор. М.Л.Ткачук, Л.Д.Архипова. — К.: Аграр Медіа Груп, 2011. — 387 с.

Йосипенко С.Л. Ідеї філософської культури та історії філософської культури у творчості В.С. Горського // Філософські ідеї в культурі Київської Русі. — 2012. — Вип. 5. — С. 8 — 22.

Йосипенко С.Л. Історія філософії України у ХХ сторіччі: віднайдення предмета чи винайдення дисципліни? // Філософська думка. — 2013. — № 1. — С. 26 — 36.

Йосипенко С.Л. Розширення дослідницького поля історії філософії України у 1960-х роках // Філософські ідеї в культурі Київської Русі: Збірник наукових праць. — 2014. — Вип. 6. — С. 8 — 21.

Лисий І.Я. Спогад про Вілена Сергійовича Горського // Філософські ідеї в культурі Київської Русі. — 2010. — Вип. 3. — С. 13 — 15.

Руденко С.В. Теоретичні проблеми розвитку історії української філософії у сучасних дослідженнях (концепція історико-філософського українознавства В.С.Горського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2010. — № 98. — С. 25 — 28.

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. 1 : Збірка статей на пошану д-ра істор. наук, проф. Н.М.Нікітенко / Відп. ред. д-р істор. наук, проф., чл.-кор. НАН України П.С. Сохань; упоряд. Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко. — К., 2011. — 352 с.

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип.2 : Збірка наукових праць, присвячених 150-річчю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862 — 1939) / За ред. д-ра істор. наук, проф., чл.-кор. НАН України П.С. Сохань; упоряд. Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко. — К., 2012. — 464 с.

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип.3 : Збірка наукових праць, присвячених 150-річчю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863 — 1908) / Відп. ред. д-р істор. наук, проф. Ю.А. Мицик; упоряд. Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко. — К., 2013. — 672 с.

Філософські ідеї в культурі Київської Русі : Збірник наукових праць. — К., 2014. — Вип. 6. — 117 с.

Чайка Т.О. Бесіди з Віленом Горським: Мій інститут. Витяг з історії // Філософська думка. — 2012b. — № 3. — С. 103 — 107.

Чайка Т.О. Бесіди з Віленом Горським: Мій інститут. Історія триває // Філософська думка. — 2012c. — № 4. — C. 114 — 126.

Чайка Т.О. Бесіди з Віленом Горським: Мій інститут. «Острів щастя» // Філософська думка. — 2012a. — № 5. — С. 89 — 106.

Чайка Т.О. Бесіди з Віленом Горським. Філософський факультет // Філософська думка. — 2014a. — № 1. — С. 111 — 126.

Чайка Т.О. Університет liberal arts, або Скільки Сковород отрібно українській культурі. Бесіда з Віленом Сергійовичем Горським // Філософські ідеї в культурі Київської Русі. — 2010. — Вип. 3. — С. 17 — 32.

Чайка Т.О. Чудесне як вимір культурної реальності (за матеріалами давньокиївської писемності) // Філософські ідеї в культурі Київської Русі. — 2014b. — Вип. 6. — С. 22 — 69.

Downloads

Abstract views: 155

Published

2017-05-09

How to Cite

Kyrychok, O. (2017). VII Old Russian historical and philosophical reading in Zhytomyr University. Filosofska Dumka, (4), 114–117. Retrieved from https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/128

Issue

Section

ACADEMIC LIFE

Metrics

Downloads

Download data is not yet available.