The age of Enlightenment in the Polish-Lithuanian Commonwealth: Belarusian view

Authors

  • Jana Tarasiuk Інститут філософії НАН Білорусі

Keywords:

history of philosophy in Belarus, Enlightenment in the Polish-Lithuanian Commonwealth, educational reform, critic of sarmatism

Abstract

The article analyzes the transformation of the intellectual culture of the Polish-Lithuanian Commonwealth, which took place in the 18th century. Enlightenment marked a number of reforms in the field of education, science, politics, held against the background of the fight with the traditional way of life and thinking of gentry. The main directions of development of philosophy in the Polish-Lithuanian Commonwealth are also considered in the paper.

Author Biography

Jana Tarasiuk, Інститут філософії НАН Білорусі

аспірантка

References

Бабкоў I.М. Фiласофiя Яна Снядэцкага. — Мінск-Вільня: Фрагмэнты, 2002.

Бирало А.А. Философская и общественная мысль в Белоруссии и Литве в конце ХVI — середине ХVIII вв. — Мн.: Изд-во БГУ, 1979.

Дорошевич Э.К. Аниол Довгирд — мыслитель эпохи Просвещения. — Мн.: Наука и техника,1967.

Дорошевич Э.К. Философия эпохи Просвещения в Белоруссии. — Мн.: Наука и техника, 1971.

Дубровский В.В. Казимир Нарбут. — Мн.: Наука и техника, 1977.

Лескинен М.В. Мифы и образы сарматизма: истоки национальной идеологии Речи Посполитой. — М., 2002.

Цукерман А.Л. Философская мысль в Белоруссии середины ХVIII в. — Мн., 1980.

Baliński M. Dawna Akademia Wileńska. Proba jej historii od zalożenia w roku 1579 do ostatecznego jej przekształcenia w roku 1803 / M.Baliński. — Petersburg: J.Ohryzko, 1862.

Bartoszewicz J. Hieronim Stroynowski / J.Bartoszewicz // Tygodnik Ilustrowany. — 1861. — № 95, 96.

Cynarski S. Sarmatyzm — ideologia i styl życia / S.Cynarski // Polska wieku XVIII. Państwo, społeczeństwo, kultura. Pod red. J.Tazbira. — Warszawa, 1977. — S.247—271.

Filozofia i myśl spoleczna w latach 1700—1830, t. 1, Okres saski 1700—1763 / wybór tekstów, biogramy, przypisy i redakcija naukowa M.Skrypek. — Warszawa: Wydawnictwo IfiS PAN, 2000.

Gorczyńska M. Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia (1731—1821) / Małgożata Gorczyńska. — Lublin: Wyd-wo UMCS, 1999.

Maciejewski J. Dylematy wolności. Zmierzch sarmatyzmu i początek Oświecenia w Polsce. — Warszawa, 1994.

Rudomina J.G. Żywot Hieronima Stroynowskiego Rektora Cesarskiego Wileńskiego Uniwersytetu i Biskupa Wileńskiego. — Wilno, 1839.

Smoleński W. Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Studia historyczne. — Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.

Stasiak A.M. Patriotyzm w myśli konfederatów barskich / Arkadiusz Michał Stasiak. — Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2005.

Staszewski J. O apogeach kultury sarmackiej i periodyzacji XVIII stulecia // Między Barokiem a Oświeceniem. Apogeum sarmatyzmu. Kultura polska drugiej połowy XVIII wieku. Pod red. K.Stasiewicza. — Olsztyn, 1997. — S. 7—12.

Straszewski M. Jan Śniadecki, jego stanowisko w dziejach oświaty i filozofii w Polsce. — Kraków, 1875.

Downloads

Abstract views: 234

Published

2017-05-12

How to Cite

Tarasiuk, J. (2017). The age of Enlightenment in the Polish-Lithuanian Commonwealth: Belarusian view. Filosofska Dumka, (1), 81–89. Retrieved from https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/203

Metrics

Downloads

Download data is not yet available.