Does Ukrainian philosophy need a "rebranding"?

Authors

  • Ilami Yasna

Abstract

***

Author Biography

Ilami Yasna

магістр релігієзнавства, здобувач Центру гуманітарної освіти НАН України, президент Асоціації філософів і релігієзнавців, координатор Ініціативи «Ребрендинґ філософії»

References

Translatio philosophica. Національний реєстр академічних філософських перекладів. — http://philosophy.ua/translation.

Ukrainian Index of Philosophy. Національний галузевий індекс наукової активності. — http://philosophy.ua/community.

Бистрицький Є. Чому філософія має бути обов'язковою дисципліною у вишах та академічних інститутах // Украинская правда: Блоги, 2015-01-28. — http://blogs.pravda.
com.ua/authors/bystrytsky/54c84e4990b7f/page_3/.

Гардашук Т. Про ризики «простих рішень». Філософія в університетах: пережиток минулого чи прорив у майбутнє? // День, 2015-01-28. — http://www.day.kiev.ua/uk/article/
cuspilstvo/pro-ryzyky-prostyh-rishen.

Дослідження «Образи філософії у масовій свідомості» // Ребрендинг філософії, 20165-06-01. — http://philosophy.ua/education/massphil.

Ініціатива «Ребрендинг філософії» у статтях та доповідях // Ребрендинг філософії. — http://philosophy.ua/program/publications.

Провідні філософи та освітяни зібралися у Києві для обговорення Ребрендингу філософії» // Вища школа: Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за кордоном, 2015-06-22. — http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/8069-providni-filosofyta-osvitjany-zibralysja-u-kyevi-dlja-obgovorennja-rebrendyngu-filosofiyi.

Провідні філософи та релігієзнавці зберуться у Києві на проект «Ребрендінг філософії: від університету до ліцею». — Релігія в Україні. Вера и религия. Философия и религия в Украине // Релігія в Україні, 2015-06-12. — ttp://www.religion.in.ua/news/ukrainian_
news/29455-providni-filosofi-ta-religiyeznavci-zberutsya-u-kiyevi-na-proekt-rebrending-
filosofiyi-vid-universitetu-do-liceyu.html.

Пролеєв С. Резюме експертного висновку щодо проекту «Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів (наукових установ)» // Освітня політика: портал громадських експертів, 2015-01-28. — http://education-ua.org/ua/
draft-regulations/363-rezyume-ekspertnogo-visnovku-shchodo-proektu-polozhennyapro-
poryadok-pidgotovki-fakhivtsiv-stupeniv-doktora-filosofiji-ta-doktora-nauk-v-aspiranturi-
ad-yunkturi-ta-doktoranturi-vishchikh-navchalnikh-zakladiv-naukovikhustanov.

Ребрендінг філософії. Науковці й освітяни обговорять шляхи реорганізації гуманітарної освіти // Педагогічна преса: Все про освіту в Україні та світі, 2015-06-15. — http://pedpresa.ua/130102-rebrending-filosofiyi-naukovtsi-j-osvityany-obgovoryat-shlyahyreorganizatsiyi-
gumanitarnoyi-osvity.html.

Семінар-обговорення проектів «Ukrainian Index of Philosophy» та «Translatio philoso phi ca» // Ребрендинг філософії, 2015-12-23. — http://philosophy.ua/community/events/seminar-
obgovorennya.

Хома О. Філософія в університетах: бути чи не бути? // Спільне: журнал соціальної критики, 2015-01-16. — http://commons.com.ua/filosofiya-v-universytetah/.

Філософсько-гуманітарні дисципліни в автономному університеті: стан справ і можливі розв’язки проблем // Освітня політика: портал громадських експертів, 2015-01-28. — http://education-ua.org/ua/articles/364-filosofsko-gumanitarni-distsiplini-vavto
nom nomu-universiteti-stan-sprav-i-mozhlivi-rozv-yazki-problem.

Ясна І., Хома О. Про філософію // Освітня політика: портал громадських експертів.
Ясна І. Аналітичний звіт про круглий стіл «Ребрендінг філософії: від університету до ліцею» // Освітня політика: портал громадських експертів, 2015-07-08. — http://education-
ua.org/ua/draft-regulations/448-kruglij-stil-rebrending-filosofiji-vid-universitetudo-litseyu-analitichnij-zvit.

Ясна І., Пролеєв С. Філософія в освітньому просторі: потенціал ліцею // Освітня політика: портал громадських експертів, 2015-10-14. — http://education-ua.org/ua/articles/502-
mistse-filosofiji-v-ukrajinskij-osviti-mizh-universitetom-ta-litseem.

Ясна І., Кебуладзе В. Гуманітарна освіта в Україні: між совєтським спадком і цивілізованим майбутнім // Освітня політика: портал громадських експертів, 2015-10-27.

Ясна І., Панич О. «Ребрендинг філософії» — це правильно, бо філософію слід вживати як бренді // Освітня політика: портал громадських експертів, 2015-11-08.

Ясна І. Коментований переклад як форма магістерської дисертації та філософська лексикографія: новації кафедри історії філософії КНУ імені Тараса Шевченка // Освітні тренди: Сайт про сучасні тенденції розвитку освіти, 2015-11-27. — http://www.edutrends.info/commented-translation/.

Downloads

Abstract views: 284

Published

2017-05-11

How to Cite

Yasna, I. (2017). Does Ukrainian philosophy need a "rebranding"?. Filosofska Dumka, (6), 23–38. Retrieved from https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/188

Metrics

Downloads

Download data is not yet available.