Values and Being: Critical Analysis of Manfred Frings’ Idea of Functional Existence of Values

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15407/fd2019.04.104

Keywords:

Max Scheler, Manfred Frings, ontology, ethics, axiology, phenomenology, values, essences

Abstract

У статті здійснено критичний розгляд концепції функціонального існування цінностей Манфреда Фрінґса, яка є спробою прояснення способу буття цінностей у феноменологічній аксіології Макса Шелера. У центрі уваги перебуває завдання дослідження онтологічних передумов інтерпретації Фрінґса, експлікації її внутрішніх суперечностей та проблематичних концептуальних наслідків. Показано, що інтерпретація Фрінґса не враховує принципове для феноменологічної аксіології розрізнення реального та ідеального аксіологічного вимірів; це неврахування й визначає дві основні тези Фрінґсової концепції – тезу про буття цінностей як досвідну даність і тезу про функціональне існування цінностей. Показано, що послідовне відстоювання обох тез породжує неусувні суперечності. Редукція буття цінностей до даності в досвіді, а відтак заперечення ідеального виміру цінностей, унеможливлює леґітимну апеляцію до автономного морального принципу, руйнуючи таким чином ідею ціннісного абсолютизму, визначальну для етичного проекту Шелера; крім того, онтологічна іманентизація цінностей підважує статус сутностей, ставлячи під сумнів правомірність феноменологічних претензій на строге ейдетичне пізнання. Своєю чергою, інша теза Фрінґсової концепції – про функціональне існування цінностей – містить латентне припущення поза-досвідного буття цінностей, вступаючи у суперечність із попередньою тезою про їхнє суто досвідне буття. При цьому ідея функціонального існування має своїм наслідком змістове ототожнення «трансцендентних» та іманентних цінностей, що усуває ідею критеріологічної автономії, можливої лише за матеріальної та онтологічної нетотожності нормативного та фактичного. Стаття включає вступ, шість тематичних розділів і висновок.

Author Biography

Taras Fostiak

Post-graduate student in philosophy, Department of Philosophy and Religious Studies, National University of Kyiv Mohyla Academy (until 31 October 2018); currently I keep working on my PhD thesis.

References

Blosser, Ph. (1999). Six Questions Concerning Scheler's Ethics. Journal of Value Inquiry, 33(2), 211-225.

https://doi.org/10.1023/A:1004569818675

Blosser, Ph. (1997a). Ethics in Scheler. In L. Embree et al. (Ed.), Encyclopedia of Phenomenology (pp.189-194). New York: Springer Publishing Company.

https://doi.org/10.1007/978-94-017-5344-9_43

Blosser, Ph. (1997b). Scheler's Theory of Values Reconsidered. In J. G. Hart & L. Embree (Ed.), Phenomenology of Values and Valuing (pp. 155-167). New York: Springer Publishing Company.

https://doi.org/10.1007/978-94-017-2608-5_10

Frings, M. S. (1987). Introduction to Three Essays by Max Scheler. In M. S. Frings (Ed.) Person and Self-Value (pp. XI-XXIX). Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.

Frings, M. S. (1997). The Mind of Max Scheler. Milwaukee: Marquette University Press.

https://doi.org/10.1007/978-94-017-5344-9_141

Hartmann, N. (1962). Ethik. Berlin: Walter de Gruyter & Co.

https://doi.org/10.1515/9783110823523

Scheler, M. (1916). Der Formalismus in der Ethik und die Materiale Wertethik. Halle: Verlag von Max Niemeyer.

Scheler, M. (1973a). Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values. Evanston: Northwestern University Press.

Scheler, M. (1957). Ordo Amoris. In Max Scheler, Gesammelte Werke. Bd. X. (S. 345-376). Bern: Francke Verlag.

Scheler, M. (1973b). Ordo Amoris. In Max Scheler, Selected Philosophical Essays (pp. 98-135). Evanston: Northwestern University Press.

Downloads

Abstract views: 370

Published

2020-01-04

How to Cite

Fostiak, T. (2020). Values and Being: Critical Analysis of Manfred Frings’ Idea of Functional Existence of Values. Filosofska Dumka, (4), 104–113. https://doi.org/10.15407/fd2019.04.104

Metrics

Downloads

Download data is not yet available.