The national philosophical tradition Belarusian perspective

Authors

  • Serhii Yosypenko Skovoroda’s Institute of Philosophy, the National Academy of Sciences of Ukraine

Abstract

***

Author Biography

Serhii Yosypenko, Skovoroda’s Institute of Philosophy, the National Academy of Sciences of Ukraine

Doctor of sciences in philosophy, head of the Department of the History of Ukrainian Philosophy

References

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі: У 6-ти т. / В.Б. Евароўскі і інш.; ред. В.Б. Евароўскі, А.А. Лазарэвіч. — Т.1. Эпоха Сярэднявечча. — Мінск: Беларуская навука, 2008. — 540 с.; Т.2. Протарэнесанс і Адраджэнне. — Мінск: Беларуская навука, 2010. — 840 с.; Т.3. Рэфармацыя. Контррэфармацыя. Барока. — Мінск: Беларуская навука, 2013. — 615с.

Горський В. Україна в історико-філософському вимірі // Філософська думка. — 1993. — № 2. — С.10—31.

Горський В.С. Філософія в українській культурі (методологія та історія) — Філософські нариси. — К.: Центр практичної філософії, 2001. — 235 с.

Єворовський В. Наукова школа «Історія філософської думки Бєларусі» (генеалогія радянського періоду) // Філософська думка. — 2013. — № 1. — С.37—47.

Еворовский В.Б. Свет Просвещения на Беларуси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (філософія, політологія). — 2014а. — № 3(117). — С.17—20.

Еворовский В. Белорусская национальная философия: опыт генеалогии предмета // Sententiae. — 2014b. — № 2 (т.31). — С.113—120.

Downloads

Abstract views: 312

Published

2017-05-10

How to Cite

Yosypenko, S. (2017). The national philosophical tradition Belarusian perspective. Filosofska Dumka, (3), 115–120. Retrieved from https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/161

Metrics

Downloads

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>