No. 3 (2016): PHILOSOPHICAL THOUGHT

					View No. 3 (2016): PHILOSOPHICAL THOUGHT
Published: 2016-06-27

TOPIC OF THE ISSUE

  • Logic terminology: codification problem

    Andrii Baumeister, Andrii Vasylchenko, Vakhtang Kebuladze, Nadiia Kozachenko, Anatolii Konverskyi, Anna Laktionova, Oleksandr Maievskyi, Volodymyr Navrotskyi, Oksana Ostroushko, Myroslav Popovych, Iryna Khomenko, Yaroslav Shramko, Olena Shcherbyna
    6-33
    Abstract views: 729 | Downloads: 163

ARTICLES